Парламентът на Украйна одобри днес закон за средното образование, който предвижда постепенно съкращаване на преподаването на езиците на националните малцинства, предаде ТАСС.

Законът очертава три модела за изучаването и преподаването на официалния държавен език - украинския.

Първият засяга коренното население, което не живее в своя езикова среда и "няма държава, която да защитава и развива този език". Това се отнася предимно за кримските татари, които ще имат възможност за преподаване на кримскотатарски заедно със "сериозно изучаване на украински".

Вторият модел е за училищата на национални малцинства, носители на език на държава от Европейския съюз. От първи до четвърти клас учениците ще бъдат обучавани на родния език, като същевременно изучават и официалния; в 5 клас не по-малко от една пета от учебния процес ще бъде на украински при постепенно увеличаване на този дял до две пети в 9 клас; в гимназиите не по-малко от две трети от занятията ще бъдат на украински.

Третият модел е предвиден за останалите национални общности в Украйна, които са носители на език, сроден на украинския. Това се отнася най-вече за руския език, отбеляза ТАСС. При този модел преподаването на родния език и на официалния език от първи до четвърти клас ще бъде поравно, а от пети клас нататък преподаването на украински не трябва да бъде по-малко от 80 на сто от учебното време.

Законът разпределя образователния процес на няколко сегмента: 1 и 2 клас са адаптационно-игрови, а 3 и 4 клас са основният цикъл в началното образование; 5 и 6 клас са адаптационни, а 7 и 8 клас са базовият предметен цикъл в обучението; 10 клас е "профилно-адаптационен", а 11 и 12 клас са "профилни" за придобиване на средно образование, предаде ТАСС.