Четири месеца преди европейските избори Европейският парламент (ЕП) стартира нов уебсайт, който подробно обяснява как се гласува във всички държави членки или от чужбина. ЕП предлага такъв инструмент за първи път, отбелязват от институцията.

Как може да гласувате, стъпка по стъпка

Националните правила за гласуване са обяснени във формат "въпроси и отговори", които включват информация за деня на провеждането на изборите, избирателната възраст, крайния срок за регистрация, необходимите документи за регистрация, както и минималния праг за избиране на политическите партии, общия брой евродепутати, които ще бъдат избрани във всяка държава членка, и връзки към уебсайтовете на националните избирателни органи.

Цялата тази информация е специфична за всяка държава. Уебсайтът предоставя отговори за всички държави на официалния им език и на английски.

Гласуване от чужбина

Уебсайтът предоставя информация по отношение гласуването от чужбина (от други страни на ЕС или от трета държава) или чрез пълномощник. Това може да бъде от особено значение за трите милиона жители на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство.

Уебсайтът съдържа също:

  • секция с "въпроси и отговори" относно Европейския парламент, водещите кандидати и какво се случва след изборите,
  • възможност за самите граждани да се включат в повишаването на осведомеността за изборите,
  • секция с новини за изборите от централната страница на Парламента,
  • връзка към страница с резултати от изборите,
  • връзки към политическите групи в Европейския парламент и към европейските политически партии.