Четирима нови кандидати за европейски делегирани прокурори е поискала европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Това стана известно днес по време на заседание на Прокурорската колегия на ВСС.

В писмо до колегията Кьовеши посочва, че тримата следователи Бисерка Иванова, Преслава Петкова и Мая Ковачева, както и съдията Христо Крачунов не са одобрени за европейски делегирани прокурори. Причината е липсата на опит.

Също така все още продължава процедурата по избор на други трима кандидати - Вероника Трифонова, Венцислав Фердинандов и Божидара Ганева-Димова.

Към момента, от десет предложени кандидатури, са избрани само трима - Димитър Беличев, Бойко Калфин и Светлана Шопова.

В писмото си Кьовеши отбелязва, че без да поставя под въпрос професионалните постижения, лични качества и независимостта на кандидатите, Колегията на Европейската прокуратура е решила, че тримата следователи и съдията не отговарят на всички критерии за допустимост според правилата за назначаване на европейски делегирани прокурори (ЕДП).

Кариерното развитие на следователите е ограничено във функциите на разследващи магистрати, те имат определен набор от правомощия, които обаче извършват под ръководството на прокурор, не са били в позиция да участват във вземането на решения или да представляват прокуратурата в съдилищата, се казва още в писмото.

И се добавя, че като европейски делегирани прокурори не биха могли да придобият подходящ опит за изготвяне на обвинителни актове, за прилагане на релевантни мерки и др.

За съдия Христо Крачунов европейският главен прокурор отбелязва, че той е разглеждал главно граждански и търговски дела, "без практически опит в наказателните разследвания, както и че не е завеждал дело, не е пледирал и не е ползвал налични средства за защита".

Лаура Кьовеши благодари на тези четирима кандидати за техния интерес към Европейската прокуратура и мотивацията им да участват в процедурата за европейски делегирани прокурори. И призовава България да номинира нови четирима за ЕДП.

Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, започна изказването си с уговорката, че няма да прави коментари и оценки на писмото, защото не е сега моментът за анализ, тъй като процедурата все още не е приключила.

"Видно е, че предстои все още оценката на част от кандидатите. След приключване на процедурата ще направим преценка как да се процедира по-нататък, каза тя. - Искам да изкажа личното си разочарование от обстоятелството, че това се случи на четиримата кандидати по начин, който е доста неприятен в личен план. В професионален план това не представлява оценка на техните професионални знания и умения. Факт е, че сме ги избрали и предложили на Европейската прокуратура за представители на България за европейски делегирани прокурори, че сме дали една най-висока оценка за техните професионални знания и умения, за техния опит".

Гергана Мутафова обясни още, че Прокурорската колегия е следвала законовата рамка у нас, както и регламента за Европейската прокуратура, и въз основа на тях са били поставени и условията към кандидатите - т.е. всички магистрати, отговарящи на условията, да могат да участват в процедурата, а не само прокурори.

"Очевидно е, че Колегията на Европейската прокуратура не е оценила положително това наше виждане. Следвахме и логиката на кореспонденцията с нашия европейския прокурор за възможностите за кандидатстване и от трите гилдии - съдии, прокурори и следователи", обясни още Мутафова.

Калина Чапкънова, също член на Прокурорската колегия във ВСС, на свой ред призова Прокурорската колегия засега да приеме само за сведение писмото на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, а когато процедурата бъде окончателно приключена, да се обсъди какво ще се прави.

На финала колегията се обедини около предложението на Чапкънова и прие писмото за сведение.