Кипър ще налага драстично увеличени присъди и много по-тежки наказания за изнасилване и сексуален тормоз. Представеният от правителството нов законопроект за предотвратяване и борба с насилието над жените е част от ангажиментите на страната в изпълнение на Истанбулската конвенция.

След приемането на законопроекта от парламента признатите за виновни в изнасилване могат да бъдат осъдени на доживотен затвор, при максимална санкция от 14 години затвор сега.

Затворът за сексуален тормоз, включително на работното място, става 5 вместо 3 години, глоба от 10 000 евро или и двете.

В законопроекта също така значително се увеличават присъдите за лишаване от свобода присексуални престъпления и насилие срещу непълнолетни.

Освен това се въвеждат наказания за онези, които не съобщават за актове на насилие срещу жени, които са им известни. Те могат да бъдат осъдени на затвор до 5 години или на глоба до 10 000 евро или и двете.

Според правителството законопроектът реформира, модернизира и разширява съществуващата нормативна рамка за борба с насилието срещу жени и поставя основите за изграждане на модерна мрежа за превенция и мерки за принудително изпълнение по всички форми на насилие срещу жени, включени в Истанбулската конвенция. Тя влезе в сила в Кипър от 1 мартминалата година.