Европейският съвет прие днес "на подпис" споразумението за оттеглянето на Великобритания от ЕС. С това цялата процедура от страна на ЕС се изчерпва преди предстоящото от полунощ на 1 февруари централноевропейско време напускане на британската страна.

От 1 февруари Великобритания ще бъде за ЕС чужда страна. Споразумението урежда условията на раздялата и обхваща правата на гражданите, задълженията на Лондон към бюджета на ЕС, преходния срок за договаряне на бъдещите отношения, протоколите за Ирландия/Северна Ирландия, Кипър и Гибралтар.

Влизането в сила на споразумението поставя началото на преходния срок до 31 декември, с който се дава време на гражданите и дружествата да се съобразят с настъпилите промени. До края на годината Великобритания ще продължи да прилага правото на ЕС, без да участва при неговото обсъждане и приемане. Преходът може да бъде удължен веднъж за срок до две години, ако двете страни постигнат съгласие за това преди 1 юли 2020 година.

Договарянето на бъдещите отношения между ЕС и Лондон ще започне, след като Европейският съвет утвърди преговорните насоки, предложени от Европейската комисия.