Европейската прокуратура ще започне работа от 1 юни, потвърди зам.-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова.

По нейните думи така ЕС ще има първата независима служба за разследване на престъпления срещу европейския бюджет. Тя отбеляза, че прокуратурата на ЕС ще допринася за това бюджетът да носи полза за гражданите.

Прокуратурата на ЕС ще разполага с 45 милиона евро за своята дейност. Досега от 22 участващи държави само Словения не е представила кандидати за прокурори в Европейската прокуратура. От шест страни досега няма назначени прокурори, избрани измежду представените кандидати.

В прокуратурата на ЕС участват Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия. От България бяха предложени 10 и одобрени четирима прокурори, трима от които вече са постъпили на работа.

Назначените прокурори полагат клетва да изпълняват длъжността си при условията на пълна независимост в интерес на ЕС, да не търсят и да не приемат указания от външна сила и да спазват задължението за поверителност по отношение на всяка информация, с която прокуратурата разполага.

Новата прокуратура ще води разследвания, наказателно преследване и ще предава на съд извършителите на престъпления срещу общите финансови интереси (измами, корупция, трансгранични измами с ДДС за над 10 милиона евро).