От началото на годината ЕС е върнал 25 на сто от незаконно пристигналите мигранти, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон на пресконференция за представяне на насоки за въвеждането на промените в общото европейско законодателство за миграцията.

Тя отбеляза, че това все още е малко. По нейните думи миналата година ЕС е успял да върне 26 на сто от незаконно дошлите мигранти, а през 2022 г. е върнал 19 на сто. Когато по границите се извършват необходимите проверки, работата на миграционните центрове ще бъде облекчена, посочи Йохансон, цитирана от БТА.

Еврокомисарят добави, че в бюджета на ЕС има поне 3,6 милиарда евро за прилагане на новите правила за миграцията. Според Йохансон може да се очаква насочването и на допълнителни средства, включително от общия бюджет за сближаване. Тя уточни, че 1,6 млрд. евро трябва да бъдат изхарчени до 2027 година.

Европейската комисия представи днес насоки за държавите от ЕС при въвеждането до средата на 2026 г. на новите общоевропейски правила за миграцията. Предложението ще бъде обсъдено тази седмица от Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи на заседание в Люксембург. На заседанието се предвижда ЕК да представи и насоки за работата на Шенген за следващата година.

Съветът на ЕС одобри промените в законодателството за миграцията през април и те влизат в сила от 14 юни, след което държавите от ЕС в двугодишен срок следва да ги включат в националното законодателство.

Насоките на комисията обхващат използването на системата за пръстови отпечатъци на ЕС (Eurodac) за проследяване на т. нар. вторични движения на мигрантите и бежанците. Всички незаконни мигранти ще бъдат регистрирани и проверявани, включително по отношение на сигурността и здравословното състояние. По-късно се предвижда по външните граници на ЕС да се прилага задължителна процедура за мигрантите, които вероятно нямат основания за престой, или които представляват заплаха за сигурността.

Кандидатите за международна закрила се предвижда да получават по-бързо достъп до европейския пазар на труда (след 6 месеца, вместо 9 месеца) и до здравеопазване. Предвиждат се уеднаквени процедури за оценка на молбите за убежище и на причините за отхвърляне на такива молби, съвместно планиране на полети за връщане на незаконни мигранти и на чужденци, оценени като заплаха за сигурността. Въвежда се задължение кандидатите за убежище да подават молби в страната от ЕС, където първоначално са пристигнали.

До декември държавите от ЕС трябва да изготвят национални планове за въвеждането на законодателните промени, съобразени с днешните насоки на комисията. В съобщението на ЕК се отбелязва, че държавите имат възможност да ползват при изпълнението на необходимите стъпки подкрепа от агенциите на ЕС и от европейския бюджет.