Изследователите са съставили  няколко климатични модели, с изходни данни от наблюденията и измерванията през последните 25 години.

Моделите проследяват и прогнозират динамиката на повишаването на морското ниво. 
Досега се считаше, че годишното повишение е около 3 милиметра, но според изследванията към това число трябва да се добави допълнителен ръс от около 1 стотна от милиметъра.

Това означава, че дори това повишение да остане константно, нивото на световния океан би се повишило средно с 30 см. Според учените обаче, ръстът ще се ускори и най-вероятната промяна в нивата ще бъде поне 65 сантиметра, при по-оптимистичните сценарии.

Това поставя в критична ситуация много световни мегаполиси и конгломерати, които в момента са практически  на нивото на морето: Маями, огромна част от Бангладеш, Шанхай и  много други.