Точно преди 32 години, на 26 април 1986 г. в 1:23 часа, четвърти реактор в съветската ядрена електроцентрала "Чернобил" избухва, предизвиквайки най-мощната ядрена катастрофа в историята на човечеството. До нея довеждат поредици от човешки грешки, както и пренебрегването на предупрежденията на учени, както и на КГБ, по отношение на централата.

Над 600 000 запасняци, военни, и граждани са работили по затварянето на реактора и овладяването на всички рискови проблеми (втори взрив, заразяването на река Припят, намаляване на радиоактивния прах и затварянето му в 30 километровата зона, ограничаването на риска радиацията да бъде разпространена от животни, изграждането на обходна стена, изграждането на саркофага и т.н.) в рисковата зона през първите 6 месеца.

Повече от 116 000 души от местното население са евакуирани от зоната на бедствието. Според доклад на ООН за 1995 г. броят на пряко и косвено пострадалите от аварията в Чернобилската АЕЦ е 9 милиона души.

Обширни райони в Украйна, Беларус и Русия са замърсени, като близо 60% от радиоактивните отпадъци падат на територията на Беларус.

Около 0.1% от населението на Земята е пряко засегнато от аварията, а около 1% - косвено.

Днес зоната около АЕЦ "Чернобил" се е превърнала в своеобразен природен парк, включващ превзетия от флората и фауната запустял град Припят.

Припят

Снимка: Pixabay

Припят

Снимка: Pixabay

Припят

Снимка: Shutterstock

Припят

Снимка: Shutterstock

Припят

Снимка: Shutterstock