Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към Министерство на културата реши дом-паметникът на връх Бузлуджа да придобие статут на недвижима културна ценност от национално значение. Това осигурява стабилна териториално-устройствена и юридическа защита на обекта и ангажира държавата в по-голяма степен да положи грижи за опазването на културната ценност.

В заседанието, свикано със заповед на културния министър, от страна на Община Казанлък участие взеха главният архитект Георги Стоев и директорът на Исторически музей "Искра" д-р Момчил Маринов, съобщиха от местната управа в Казанлък.

Монументът Бузлуджа е класиран на първо място сред седемте най-известни и застрашени европейски паметници на "противоречивото" културно наследство.

По-рано стана ясно, че музикален фестивал на Бузлуджа на 23-25 юли ще събира средства за опазване на външните мозайки на паметника. Организатори на събитието са Фондация "Проект Бузлуджа". Фестивалът е кулминация на представянето на "Плана за опазване и управление" на паметника Бузлуджа, който е плод на двугодишната работа на международен екип от експерти. Резултатите ще бъдат презентирани за пръв път в рамките на фестивала и на международната конференция за дисонантно наследство, непосредствено преди него на 22 и 23 юли в Историческия музей "Искра" в Казанлък.

По време на проучването и анализа на паметника Бузлуджа е установено, че най-ценният и едновременно най-застрашен елемент са мозайките от 924 квадратни метра. Благодарение на програмата "Keeping it Modern" на фондация Гети, с финансиране от 60 000 долара са стабилизирани мозайките.

Снимка: Община Казанлък

Изграден е и временен заслон за предпазване на вътрешните мозайки от атмосферните условия.

Снимка: Фондация "Проект Бузлуджа"

Сега се събират средства за опазване на мозайките от външния кръг на паметника. В сайта на Фондация "Проект Бузлуджа" са публикувани снимки от възстановителните дейности.