В продължение на два дни Кърджали ще бъде домакин на Европейски екологичен фестивал "Зелена вълна - 21 век", съобщиха от общинската администрация.

Проявата ще бъде открита на 27 септември. Тази година е заложено форматът да премине със специалното участие на българските учени проф. дн Христо Пимпирев - учредител и председател на Българския антарктически институт, и Гергана Лаптева - член на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания.

По традиция ще бъдат прожектирани филми, насочени към подготовката на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии. Фестивалната програма включва и практически занятия.

Организатори на "Зелена вълна - 21 век" са Европейската комисия, фондацията "Европейски екологичен фестивал" и община Кърджали, допълват от администрацията.

В официалното откриване на събитието ще участват кметът инж. Хасан Азис, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България или негов представител, Веселина Тихомирова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности" на община Кърджали, Невена Праматарова, управляващ директор на фондация "Европейски екологичен фестивал", София, или адвокат Цветан Цветанов, председател на Съвета на фондацията.