Женският ягуар Крейзи (16 г.)  и четирите египетски лешояда (2 мъжки и 2 женски), отглеждани в Софийския зоопарк, бяха подложени на обстоен ветеринарен преглед.

На Крейзи бяха направени пълни кръвни изследвания и компютърна томография в Централната ветиринарна клиника, а д-р Йорданова обработи рана в областта на лакътя.

Ягуарката Крейзи от Софийския зоопарк премина пълен профилактичен преглед

Снимка: Фейсбук страницата на Столичния зоопарк

Крейзи е специална ягуарка - окраската на едната ѝ лапа е във формата на сърце. Сега Крейзи вече е добре и бодра.

Ягуарката Крейзи от Софийския зоопарк премина пълен профилактичен преглед

Снимка: Фейсбук страницата на Столичния зоопарк

Екипът от ветеринарни специалисти от Централна ветеринарна клиника за пореден път помагат в усилията ни животните от зоопарка да получават максимално добра и редовна ветеринарна грижа.

Ягуарката Крейзи от Софийския зоопарк премина пълен профилактичен преглед

Снимка: Фейсбук страницата на Столичния зоопарк

Днес на пълен ветеринарен преглед бяха подложени и четирите египетски лешояда (2 мъжки и 2 женски) във Ветеринарната клиника на зоопарка. Прегледът беше извършен от д-р Руско Петров - ветеринарен лекар и оперативен управител на "Спасителен център за диви животни - Стара Загора" с който зоопарка има дългогодишно сътрудничество.

Четирите египетски лешояда (2 мъжки и 2 женски) отглеждани в Софийския зоопарк бяха подложени на обстоен ветеринарен преглед

Снимки: Фейсбук страницата на Столичния зоопарк

На птиците бе взета на кръв за генетичен анализ, бяха вътрешно и външно обезпаразитени, а клюновете и ноктите им бяха грижливо почистени и изпилени.

Четирите египетски лешояда (2 мъжки и 2 женски) отглеждани в Софийския зоопарк бяха подложени на обстоен ветеринарен преглед

Снимки: Фейсбук страницата на Столичния зоопарк

Спасителният център е специализирано звено от дейността на сдружение Зелени Балкани, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни.

Четирите египетски лешояда (2 мъжки и 2 женски) отглеждани в Софийския зоопарк бяха подложени на обстоен ветеринарен преглед

Снимки: Фейсбук страницата на Столичния зоопарк

Сдружението участва и в проекта "Нова надежда за египетския лешояд", който има за цел подпомагане на най-източната популация на тези птици в Европа. В дейностите свързани с прегледа и манипулациите се включиха също студенти и стажанти по ветеринарна медицина.

Вижте още снимки >>