От 1 януари 2023 г. валидирането на превозните документи в целия транспорт (не само в метрото) става задължително, съобщиха от Център за градска мобилност. С какъвто и документ да пътувате - карта или електронен билет, трябва да го валидирате при качване на сините устройства. Щом светне зелено, вече сте редовен пътник. Така при проверка няма да плащате санкция от 3 лева.

От 1 януари влизат в сила и новите билети - 30+ и 60+.  При този вид билетите, последната валидация в превозно средство следва да е извършена преди изтичането на 30 или съответно 60 минути, след което може да се пътувате до крайната дестинация.

Билет 30+

Билетът 30 плюс позволява прекачвания в рамките на 30 минути след първата валидация. Струва 1,60 лв. и може да се зареди в Sofia City Card, Ultralight или да се ползва с банкова карта. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Последната валидация трябва да е преди изтичането на срока от 30 минути, с което може спокойно да се пътува до крайната дестинация. При реализирани пътувания с над 2 билета 30 плюс в рамките на деня, заплатени с една и съща банкова карта, автоматично се трансформира в дневна карта за всички линии на цена 4,00 лв.

Билет 60+

Този билет позволява прекачвания в рамките на 60 минути след първата валидация. Струва 2,20 лв. и може да се зареди в Sofia City Card или Ultralight. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Последната валидация трябва да е преди изтичането на срока от 60 мин.

Билет от водача

Цената при закупуване на хартиен билет от шофьора поскъпва и ще струва 2,00 лева. Този билет важи само за конкретното превозно средство и не дава право на прекачвания.

Банкова карта

Банковата карта е едно от често използваните средства за закупуване на билет в градския транспорт. След валидирането на повече от два пъти на билет 30 +, тя става дневна карта на цена от 4 лева за цялата мрежа. Валидирайте я всеки път. В полунощ Вашата банка ще бъде готова с калкулацията на пътуванията.

24-часова карта

24-часовата карта позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 24 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. 24-часовата карта може да се закупи и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на избраната дата и важи до 23:59 ч. на същата. Струва 6,00 лв.

72-часова карта

72-часовата карта позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 72 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. 72-часовата карта може да се закупи и за бъдещ период, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на първия ден от избрания период и важи до 23:59 ч. на третия ден от същия. Струва 15,00 лв.