56 частни имота с обща площ около 60 дка в междублокови пространства на ж.к. "Овча купел 1" ще бъдат спасени от презастрояване. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев на пресконференция днес. Той и главния архитект на София Здравко Здравков представиха градоустройствено решение за района, прието от СОС.

"На тези 60 дка, съобразно параметрите на застрояване в "Овча купел", биха могли да бъдат застроени около 150 хил. кв.м нови сгради. Това няма да се случи заради приемането на плана от Общинския съвет", каза Георгиев.

Общината придобива въпросните междублокови пространства като в замяна собствениците получават други терени в периферията на квартала, по-малки с около 25%, където ще могат да реализират застрояване.

На мястото на тези зелените площи ще може да бъдат изграждани само обществени сгради като детски градини и училища.

"Предвиждаме да има застрояване само и единствено със сгради за обществено предназначение: четири нови детски градини, едно училище, два имота имаме отредени за етажни паркинги, един за културен дом, един терен за спортна зала. Останалите са зони за открити спортни обекти, за детски площадки, като приоритет се дава на зелените площи, за да бъдат запазени те", обясни Георгиев.