Заплатите на кмета на София Васил Терзиев и общинските съветници ще скочат драстично от 1 април, предвижда доклад на Столичния общински съвет.

Според внесеното предложение, подкрепено от почти всички политически групи в градския парламент, без ГЕРБ-СДС и "Възраждане" заплатите на общинските съветници ще скочат четири пъти, а на кмета на София - три пъти.

Причината е, че те не са променяни от 10 години, а това е период, в който се отчита значително повишение на цените на стоките и услугите. Освен това кметовете и общинските съветници на много по-малки населени места получават по-високи възнаграждения от тези в столицата, въпреки че в София се носи отговорност за бюджет в размер на 2,5 млрд. лв, посочва председателят на СОС Цветомир Петров, който е един от вносителите на доклада в СОС.

Предложението е от 1 април основната заплата на кмета на София да се приравни с министерската, на председателят на СОС да взима взима 90% от неговата заплата, зам.-кметове и районни кметове на Столична община - 80%, а кмет на кметство -  30% от заплатата на кмета на общината. Общинските съветници ще взимат 70% от заплатата на председателя на СОС.

От "Медиапул" изчисляват, че така заплатата на Терзиев ще стане около 9100 лева, като сега той взима около 2900 лева. Председателят на СОС ще взима 8200 лева, районните кметове - около 7 хил. лв., а на общинските съветници - над 5700 лева, като досега те взимаха основно възнаграждение около 1500 лева.

Половинатна от общинските съветници, които бяха членове на надзорни съвети на специализирани общински органи досега получаваха допълнително още 3000 лева месечно. Тези възнаграждения от надзорните съвети ще бъдат отменени, за което е внесен доклад на председателя на СОС Цветомир Петров, Борис Бонев и Бойко Димитров от "Продължаваме промяната-Демократична България-Спаси София". Това са Специализирания общински приватизационен фонд, Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столичната община.

Причините са, че членовете на съветите получават възнаграждение за сметка на бюджета на Столична община (СО), на основата на утвърдена с бюджета на СО за календарната година план-сметка. Досега от всички 61 общински съветници 31 са получавали като членове в надзорните органи допълнително заплащане, което е възлизало - от 2015-а до 2019 г. на 134 хил. лв. месечно, а от 2019 г. на 95 хил. лв. месечно.

Членовете на общинския съвет получават възнаграждение на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната власт и то не може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец, като общинските съветници получават заплати за участието си в заседанията на СОС и на неговите комисии.

Действащите разпоредби в правилниците на общинските специализирани органи, чиято отмяна се предлага, предвиждат заплащане на възнаграждение на общинските съветници извън предвиденото от тази разпоредба. Освен това вносителите смятат, че е нередно да се получават възнаграждения при неработещи органи с изтекъл мандат - от октомври 2023 г., ежемесечно и до сега, а голяма част от лицата, на които се заплаща и към настоящия момент не влизат в състава на избрания за мандат 2023-2027 година, уточни Петров.