Пристигнаха четири нови нископодови електробуса. Планът ни е да се движат по линия №73 след удължаването й до "Младост" 1, за което ще са нужни допълнителни коли. Това съобщава кметът на София Йорданка Фандъкова в профила си във Фейсбук.

Тя припомня, че през 2021 г. Столичната община достави 30 електробуса със средства по оперативна програма "Околна среда". С направени икономии от проекта успяхме да закупим и тези четири допълнителни електробуса, които днес пристигнаха в София, допълва столичният кмет.

Електробусите са климатизирани, разполагат с видеонаблюдение, със зарядни устройства за мобилни телефони. Те са нископодови, имат рампа за трудноподвижни хора и за майки с детски колички. Електробусите използват съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори, което им позволява да зареждат на крайните спирки в рамките на пет-шест минути, да улавят енергия при спиране и да я оползотворяват, припомня БТА.

Доставката на 30 броя нови нископодови, бързозарядни електробуси, направена през 2021 г., както и на 10 броя нови зарядни станции е част от проекта "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси" по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на ЕС.

Проектът е 100 процента финансиран по процедура "Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух" по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на оперативната програма.