Променят се критериите за прием в детските градини. Отпада така нареченото "пазено място", съобщи БНР.

От следващата година ще бъдат обхванати в детско заведение всички 4 годишни деца, информира Мария Минчева - директор на дирекция "Образование" в Столичната община.

"Предвиждаме освен родителите, които са редовни студенти, точка да могат да получават и родителите ученици. Другата промяна е свързана с увеличаване на точките по постоянен и настоящ адрес, както на родителите, така и на детето.

Предвиждаме да има санкция за деца, които 30 последователни дни не са посещавали детската градина и не са уведомили директора за причините, поради които детето не посещава - тоест, родителят трябва да е подал писмено заявление за това, че не посещава, за да може то да не ходи на детска градина.", каза Минчева.