Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев връчи първите пет GPS устройства на семейства с деца със специални образователни потребности в Столичната община.

Семействата на децата разказаха, че за тях тази подкрепа е безценна, именно заради осигурената връзка с децата. Столична община разполага с програма, от която досега са се възползвали над 20 семейства. Идеята е повече хора да научат за предоставяните от общината възможности. Колегите в бързи срокове при подадени заявления разглеждат документите, увери Георгиев.

След случая с изчезването на Сашко от Перник, когато цялата нация бяхме на тръни дни наред, без никакви колебания заедно с колегите предложихме и Общинският съвет прие да разширим програмата за GPS устройства, за да можем да включим в нея и деца със специални образователни потребности, разказа Георгиев.

Имаме основна задача да осигурим повече възможности за спокойствие и сигурност за семействата на децата, посочи той. В разговори с членовете на семействата на възрастните хора, които използват такива устройства, те казват, че това е средство за подобряване на сигурността.

Председателят на СОС изрази надежда повече хора да се обърнат към Столичната община, за да получат напълно безплатно подкрепа.

По програмата се предоставят два вида GPS устройства, според желанието ползвателите - часовник за ръката, а когато това е проблем, може да се заяви и другото устройство, което може да бъде поставено на колан, на яке, за да бъде осигурена постоянна връзка с детето и да има информация къде се намира то в реално време. Освен това с приложението може да бъде очертан кръг или зона за сигурност около дома, която, ако бъде премината от лицето, да се получава SMS известие. Устройството осигурява възможност и за "принудително обаждане" от родителя към детето - така че, когато родителят започне да говори, детето или обкръжаващите го лица да чуят. Нека приемем различните деца на София, това е наш хуманен дълг, каза Георгиев.