От 15 юни възобновява сезона за посещения на музея на совите и музея на мечката в Парк Витоша, съобщават от Дирекцията на Природен парк "Витоша" към ИАГ.

Музеят на мечката е изграден през 2004 г. на мястото на полуразрушен кантон. Намира се само на 2 км от местността Дендрариум по пътя за Златните мостове.

В музея има информация за видовете мечки, тяхната еволюция и разпространение. Специално внимание се обръща на разпространената в България кафява мечка, нейните местообитания, годишен жизнен цикъл, размери, сетива, поведение, хранене, опасностите, които крие за човека. Дават се полезни съвети на поведени при среща с мечка.

Музеят на совите е позициониран в Детски екостационар "Белите брези" след Дендраиума. Тази година той беше обновен. В него са експонирани 10-те вида сови, които се срещат в България. Представена е информация как виждат и чуват совите, с какво се хранят и как ловуват, кои са прелетни и кои не и много други любопитни факти.

Музеите ще работят от юни до октомври включително, в събота и неделя от 10:00 до 16:00 часа и се обслужват от аниматори.

За организирано посещение през работната седмица трябва да се обадите в Дирекцията на Природен парк "Витоша".