За нашествие на плъхове, които се разхождат между хората в близост до подлез в столичния квартал "Лозенец", сигнализира софиянец пред bTV. Подземното съоръжение се намира до Перловската река  и свързва "Фритьоф Нансен" с "Черни връх", НДК и "Евлоги и Христо Георгиеви", градинката "Баня Лозенец. В района има много заведения за хранене.

"Множество гризачи са се навъдили около кофите за боклук до хранителни и търговски обекти. Броят им отдавна е обезпокойтелен и за работещите в заведенията, и за пешеходците, които преминават през подлеза.

"Канализациите се обработват по предписание и предстои това да се случи през април", каза Станислав Станев от Софийска вода. Той обясни, че се чака сухо време за дератизация, за да не се отмият препаратите. Препоръката е и обектите като заведения и магазини сами да се погрижат за обработка.

Столичната регионална здравна инспекция съобщи, че тревните площи и рисковите участъци се обработват по предписание.

"Общинските тревни площи се обработват по предписание на РЗИ и синхронизирано със Софийска вода и е съобразено с жизнения цикъл на гризачите. Дератизацията е по схема на рискови участъци. Когато има сгинал се обработва по идентичен начин - проверка на място, локализират се рисковите участъци и се включват като рисковите участъци в съществуващите схеми за обработка. Възможно е да се направят допълнителни обработки, но да се установят като необходимост от контролния орган", обясни Сияна Хлебарова от общинското дружество.

Каналът на р Перловска е рисков участък и при обработката приоритетно са заложени по-голям брой точки, казаха от Софийска вода. От РЗИ-София вече са дали предписание за обработка и след това ще извършат контрол дали са изпълнени предписанията.