Къщата на Яворов на ул. "Г. С. Раковски" в София се е превърнала в лабиринт от сложни отношения, заплетен при прехвърлянето на собствеността й през годините. Именно затова от Столична община не бързат да се хвърлят в неизвестното и ще изчакат началото на следващата година, преди да предприемат окончателните действия за закупуване на имота.

За казуса подробно обяснение даде лично кметът Йорданка Фандъкова. На официалната си страница във Фейсбук тя публикува изчерпателно описание на юридическите капани, които дебнат около евентуалната сделка. Оказва се, че съществува риск да бъдат инвестирани 1.6 млн. лв. за покупката на сградата, но заради незавършили съдебни спорове парите да останат блокирани за неопределен период от време, без общината да влезе във владение.

Ето пълното разсяснение на казуса, публикувано от Йорданка Фандъкова във Фейсбук:

Къщата на Яворов на ул. "Г. С. Раковски" е сред най-ценните културни и архитектурни паметници на София, който съхранява паметта за един от най-обичаните български поети. Затова преди месец обявих, че Столична община има интерес да купи къщата, обявена на публична продан и да я запази като музей на Яворов и място за култура. Това е нашето намерение и към този момент.

За да инвестираме публични средства и да защитим в пълнота обществения интерес, възложих правен анализ на собствеността на имота и сградата.

Правният анализ на собствеността показа множество неясноти, за които настоящият собственик (Васил Панчев), както и неговият кредитор, който е предходният управител на дружеството-собственик (Володя Лозанов) трябва да положат усилия да изчистят. На този етап, придобиването на имота е рисково за всеки евентуален купувач, в това число и за общината.

На първо място, съдебният спор, който е довел до настоящата публична продан, не е завършил. Решението на Софийския апелативен съд по делото между длъжника "Дом Яворов" ЕООД и цесионера Володя Лозанов се обжалва пред Върховния касационен съд. Заседанието по това дело е насрочено за 19.02.2019 г. Рискът за всеки евентуален купувач, докато не се произнесе ВКС с окончателно решение, е огромен. Той се изразява в това да се заплати определената цена - 1 628 758,08 лв. с ДДС , без реално общината да влезе във владение на имота.

Недопустимо е да се блокира не малък публичен ресурс, без да може да реализираме правата на собственици. А ако съдът уважи жалбата на длъжника, тогава отпада и основанието за провеждане на настоящата публична продан.

На второ място, правният анализ на собствеността показа, че освен възбраната от май 2018 г., по която е обявена настоящата публична продан, съществуват още две вписани възбрани върху имота при друг частен съдебен изпълнител - една от януари 2015 г. и една от септември 2018 г. Вземането по възбраната от януари 2015 г. е цедирано в полза на трето лице. Не е ясно дали длъжникът е уведомен за цесията, възможно е да има и последващи цесии.

В такава ситуация съществува реална възможност постановлението за възлагане на публичната продан да бъде отменено и евентуален купувач да загуби собствеността върху имота. Настоящият собственик и неговият кредитор трябва да изчистят всички тези неясноти, заедно с частния съдебен изпълнител и да дадат сигурност на бъдещия купувач от други тежести върху имота.

На трето място, направихме анализ на всички документи за собственост, в които открихме поредица от разминавания. От една страна, по отношение на площта на поземления имот, в кадастралната карта имотът е 319 кв. м, според най-ранните документи за собственост площта е 207 кв. м, според приетия през 1992 г. план - 314 кв. м, а според графичното измерване по скица - 306.10 кв. м. От друга страна, по отношение на реституцията, даренията, продажбите и апортите на сградата и имота, които са десетки в последните 20 години, не са налични всички документи и е нужно да се предоставят.

Проучили сме достъпните документи от 1899 г. насам, когато Васил Беленски придобива имот от 207 кв. м. на ул. "Раковски", строителството и последващите преустройства на сградата. Настоящият собственик на имота и сградата "Дом Яворов" ЕООД, представляван от управителя Васил Панчев, трябва да изчисти неяснотите свързани с площта на имота, които носят със себе си и риск от претенции на трети лица.

Преди да се изяснят всички тези въпроси, закупуването на имота е рисково и носи опасност от нови съдебни дела с неясен изход и нови задължения, в които би влязъл всеки купувач, в това число и общината.

Къщата е защитена като паметник на културата и всякакви идеи, че тя може да бъде надстроявана и пристроявана, са невъзможни. Затова тя не е обект, който може да носи големи приходи особено в кратък период от време. Даваме си сметка, че в тази ситуация от инвеститорска гледна точка имотът и сградата не са привлекателни, защото първото нещо, което трябва да бъде направено, е цялостна реставрация и конструктивно укрепване на къщата.

Нашето намерение къщата на Яворов да стане общинска собственост остава, но всички спорове и други възбрани трябва да бъдат окончателно уредени преди или най-късно с продажбата. Обявената цена е достатъчно голяма и тя задължава към отговорно поведение, както общината, така и настоящите собственици.