Всички месечни сметки на потребителите на "Топлофикация - София" от 1 юни 2014 г. до днес се образуват съгласно разпоредбите на наредбата за топлоснабдяване, където са описано стъпките, които дружеството трябва да спазва при образуването на прогнозните месечни сметки. Това каза по БНТ Елизабет Павлова, пресаташе на "Топлофикация - София", която обясни как точно се пресмята една сметка и припомни, че от април 2017 г. цената на тока е увеличена с близо 24%. Тя обясни драстичните сметки за парно през март с формулата, по която те се изчисляват - на база миналогодишното потребление.

Сметките за отопление и топла вода са изготвени коректно и съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване, категорични са от дружестовото.

Кампанията за отчитане на уредите в домовете на клиентите стартира следващата седмица. До края на май абонатите на Топлофикация ще знаят точно колко енергия са потребители този зимен сезон. Работните дни в абонатните станции през април са по-малко и сметките сравнение с миналата година ще бъдат по-ниски, каза още Елизабет Павлова.

Всеки, който се затруднява да пресметне сам сметката си, може да се свърже по всички комуникационни канали с "Топлофикация - София" или да отиде на място, за да получи необходими разяснения, каза още Павлова.

"Топлофикация София" ЕАД ще отговаря на въпросите на потребителите за начина на формиране на сметки на телефон 0700 11 111, в клиентските центрове, на e-mail: inf_r@ toplo.bg или info_r@toplo.bg, в чат платформата на сайта www.toplo.bg във Фейсбук страницата на дружеството.

Потребителите могат да се ориентират в месечната си сметка като извършат последователно изчисленията, посочени в приложена графика. За база се приема реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в изравнителната сметка. Всеки клиент може да открие останалите необходими данни, които да приложи във формулата, в информационната част на месечното съобщение към фактурата си.