През март т. г. средната месечна температура е била + 6 градуса С, докато през март 2017 г. средната месечна температура е била + 9 градуса С.

В резултат от по-ниската температура през март 2018 г. фактурираната топлинна енергия за месеца е 527 607 МВтч, докато през март 2017 г на клиентите са фактурирани 368 790 МВтч топлинна енергия.  Тази разлика в месечните температури на двата месеца, съответно и корекционния коефициент за март 2018 г., е по-висок.

Така сметката за март ще е по-висока и спрямо февруарската с до 45%, въпреки че месечна температура в София през миналия месец е била с 4,1 градуса по-висока, отколкото през февруари, пише "Телеграф".

Причината е, че месечните сметки се изготвят съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване, която е сила от 1 юни 2014 г., на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон. Всеки клиент може да провери тези данни, които са отразени в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2016 -30.04.2017 г.

От Топлофикация София напомнят още, че прогнозните дялове се определят от топлинния счетоводител. Изключение правят абонатите, които имат месечно отчитане на уредите за дялово разпределение.

Правят графиците за годишния отчет

“Топлофикация София” в качеството си на топлинен счетоводител вече изготвя и графиците за отчет на уредите в жилищата на над 33 000 свои клиенти, съобщават още от дружеството.

”Нашата практика, утвърдена в годините, е свързана с добрата комуникация между дружеството и упълномощените лица и домоуправителите в обслужваните от нас сгради. Това ни дава възможност своевременно да предупредим клиентите за датите на отчетите, за да могат и те да се съобразят с този процес и да осигурят достъпа до апартаментите си. Нещо повече, стремим се да договорим дни и часове, в които е най-удобно да бъдат отчетени уредите за дялово разпределение. Комуникацията с упълномощените лица в сградите помага да бъде осигурен своевременно и достъп до необитаемите жилища. По този начин избягваме допълнителните отчети и свързаното с това многократното преработване на годишните изравнителни сметки.”, коментират от столичната “Топлофикация”.

Клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището в тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която обаче се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.

Потребителите трябва да знаят, че отчитането на всеки един апартамент в сградата оказва влияние върху изравнителните сметки на останалите. Съответно, при допълнително отчитане всички в рамките на етажната собственост получават коригирани изравнителни сметки.

Важно е да се отбележи, че според действащата Наредба за топлоснабдяването, когато клиентът е осигурили достъп, но желае да направи рекламация, разполага със срок от 30 дни след получаване на първата изравнителна сметка.

Ако не е осигурен достъп, потребителят може да поиска отчитане до 3 месеца след първата изравнителна сметки, но не по-късно от 1 октомври. След изтичане на този срок не се приемат рекламации и не се преработва изравнителната сметка.

Изравнителните сметки имат пряка връзка с определянето на месечните сметки за топла вода и парно през следващия отоплителен сезон. Сметките за топла вода се изчисляват като количеството енергия за подгряване на топлата вода от последния изравнителен период се раздели на 12 и се умножи по действащата цена. Така сумите за топла вода в домакинствата са предвидими за година напред.

Клиентите трябва да имат предвид, че ако в отделни имоти няма монтиран индивидуален водомер за топла вода, или той е повреден, или пък не е осигурен достъп за отчет, тогава се начислява разход по 140 литра топла вода на обитател за едно денонощие на потребление. Освен това, при изготвянето на изравнителната сметка разликата между количествата вода, измерени от общия водомер за топла вода и сумата от показанията на индивидуалните водомери ще бъде разпределена върху сметките на имотите без водомери за топла вода, припомнят от "Топлофикация София".