Препоръчителни мерки заради коронавируса предприемат софийските съдилища. Председателят на Апелативен съд - София съдия Даниела Дончева с писмо от 17 март е препоръчала при техническа възможност първоинстанционните производства касаещи взимане и изменение на мярка за неотклонение "Задържане под стража" да бъдат осъществявани дистанционно - чрез видеоконферентна връзка, скайп-връзка или по друг начин с местата, където се намират задържаните.

Препоръчано е и да се разяснява на обвиняемите лица процесуалната възможност да не се явяват в производствата по въззивна проверка на първоинстанционните определения.

Препоръките се основават на това, че по този начин значително ще се намали рискът от разпространение на COVID-19.

Във връзка с епидемичната обстановка и с цел превенция, в Софийския градски съд и Софийския районен съд е създадена необходимата организация и е осигурена техническата възможност за дистанционно разглеждане на производствата по мерки за неотклонение, както и по делата по Закона за здравето, чрез скайп-връзка, като за целта е осъществена необходимата координация с ГД „Изпълнение на наказацнията", ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“, ЦПЗ-София и ДПБ „Св. Иван Рилски“.

Целта на предприетите мерки е осигуряване в максимална степен защитата на здравето и живота на всички участващи в съдебните производства лица – включително съдии, съдебни служители, граждани и адвокати.

Наред с това дежурните деловодители на Софийски градски съд предоставят на отворените входове на сградата документи по спешните дела, определени от ВСС, каквито например са обезпечителните заповеди.

В същото време регистратурата на СГС не е спирала и продължава да приема писма и пратки от всички куриерски фирми в страната, както и да обработва постъпилите чрез електронна поща и факс книжа.