"Дни на отворените врати" ще се състоят на 29 и 30 ноември в Техническия университет /ТУ/ в София, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Основната цел на инициативата е ученици от горните класове - бъдещите кандидат-студенти, да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение и с добрите перспективи за професионално развитие. Поканени са ученици от София и страната, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще са отворени лабораториите по оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехатроника и информационна техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и други.

Пред учениците преподаватели ще представят съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта.

Дните на отворените врати са част от кандидатстудентската кампания на Техническия университет в София, който за учебната 2018/2019 година отчита повишен интерес у младите хора към инженерните специалности. Признание за високото ниво на обучение е и присъдената оценка по институционалната акредитация на ТУ-София - 9,56, посочват от университета.