Общинският съветник Борис Милчев от политическата група "Демократична България - обединение" (ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) да бъде избран за нов кмет на район "Красно село" - това предлагат в доклад до СОС общинските съветници от ДБ Бойко Димитров и Яна Веселинова Тодоранова. Докладът е публикуван на интернет страницата на СОС и ще бъде разгледан на следващото заседание на 9 март.

"Предлагаме за нов кмет на район "Красно село" да бъде избран Борис Силвестриев Милчев - общински съветник от политическа група "Демократична България - обединение" в СОС", пишат вносителите. Те посочват, че предложението е в съответствие с изразения политически вот на избирателите в район "Красно село" на местните избори през 2019 г., а със своите лични и професионални качества и опит Борис Милчев ще гарантира нормалната работа на районната общинска администрация и взаимоотношенията ѝ с гражданите и с бизнеса.

Като основание за номинацията му те припомнят решение на Върховния административен съд от 21.02.2023 г., което потвърди решението на Административен съд-София-град от 15.02.2022 г., че бившата кметица на столичния район е била в конфликт на интереси. Това беше и първоначалното становище на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

С произнасянето на ВАС дефакто влиза в сила решението и на КПКОНПИ. Последва становище на Общинската избирателна комисия, а именно, че Столичната община е прекратила предсрочно пълномощията на Росина Георгиева Станиславова като кмет на район "Красно село".

С това, смятано от 21.02.2023 г. е възникнала необходимостта от избор на нов кмет на район "Красно село", на основание на Закона за местното самоуправление, тъй като до местните избори през есента на тази година остават около девет месеца, се посочва в доклада до СОС.

Вносителите припомнят, че Росина Станиславова беше избрана на проведените през 2019 г. местни избори за кмет на район "Красно село" като представител на Коалиция "Демократична България - обединение". Непосредствено след постановяване на решението на КПКОНПИ от август 2021 г. за установен конфликт на интереси ДБ оттегли политическото си доверие от нея като районен кмет и дари равностойността на взетата от нея по недопустим начин сума на Сдружение "SOS детски селища България".

"По тази причина се въздържаме да предложим на Столичния общински съвет (СОС) да избере за нов кмет на район "Красно село" някой измежду назначените от нея заместник-кметове, каквато възможност дава Законът за местното самоуправление", посочват вносителите.