На срещата стана ясно, че основната причина за появяването на нови животни, въпреки кастрацията на старите, е големият брой некастрирани домашни любимци, поколенията на които при нежелана бременност биват изоставяни на улицата, предаде "Фокус". Регистрираните домашни животни в София и в прилежащите около нея населени места са само около 350, а реалния им брой е около 200 000. Регистрираните домашни животни в София и в прилежащите около нея населени места са само около 350, а реалния им брой е около 200 000.
Най-често източници на изоставени животни са селските райони, паркинги, гаражи, дворове и строежи. Регистрацията на куче в София е безплатна. Еднократно от 35 до 45 лева се заплаща манипулация при ветеринарен лекар за поставянето на чип, чрез който се води регистър в съответната районна администрация за броя на регистрираните домашни любимци. Годишният данък за едно животно е 24 лева, като парите, които постъпват, по закон се изразходват за изграждане на приюти и обработка на бездомни кучета.
Съгласно общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета ОП „Екоравновесие” може да кастрира безплатно любимците, отглеждани на открито (частни дворове), да им поставя трайна маркировка чрез татуировка във вътрешната част на ухото, в резултат на което собственикът се освобождава от такса за куче, а регистрация му е напълно безплатна. Собствениците на женски кучета могат да кастрират любимците си, като по този начин предпазят животното от евентуална нежелана бременност и невъзможност пък от тяхна страна да се грижат за потомството или да му намерят стопани. В някои неправителствени организации тази процедура е безплатна. Кастрираните домашни кучета са освободени от годишен данък.
Столичен инспекторат извършва контрол по реда на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община. ОП „ Екоравновесие” и неправителствените организации се грижат за изпълнението на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община.