Изпитите по английски език вече ще се провеждат не само в София, но и във Варна и Бургас, съгласно заявеното предпочитание.

От миналата година BULATSA предостави възможността на кандидатите, които не притежават валиден сертификат за нивото на владеене на езика, да се явят на безплатен тест.

Желаещите да станат ръководители на полети трябва да преминат успешно шест етапа - подбор по документи, тест по английски език, тест FEAST /First European Air Traffic Controller Selection Test/ в две части, проверка за медицинска годност, практически упражнения на симулатор и заключително интервю.

Задължителни изисквания към кандидатите са висше образование - с минимална образователна степен "бакалавър", без значение от специалността, и добро владеене на английски език.

За завършилите в чужбина е предвидена възможността да представят удостоверенията, издадени от Национален център за информация и документация, до приключване на процедурата по подбора, а не както беше до сега - в началото.
Крайният срок за подаване на документи за пролетната сесия е 20 април.

Кандидатите, подали документи след тази дата, ще бъдат включени в следващата сесия на подбора, която ще се проведе през есента.

Обновената платформа за кандидатстване ще предостави възможност на подалите документи, да следят текущия статус и насрочените дати за явяване на конкретен етап от подбора чрез индивидуалните си акаунти. Повече информация можете да бъде намерена на сайта www.bulatsa.com.