Първо ще бъдат измити улиците в районите“Красно село“, “Връбница“ и“ Надежда“. Графикът ще се съобрази с ремонтите, които текат в момента. До 16 септември ще бъдат измити и всички училищни дворове, поясниха от Столичната община.