В Административния съд в Русе е образувано дело по жалба на директора на математическата гимназия "Баба Тонка" срещу заповед на началника на Регионалното управление на образованието в града. С обжалвания административен акт е утвърден държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. в областта, съобщават от съда.

В мотивите си директорът на гимназията сочи, че заповедта нарушава основни принципи от закона за предучилищното и училищното образование - като прозрачност на управлението, автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация, равен достъп до качествено образование.

Жалбоподателят претендира отмяната й като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила.

Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 17 май тази година.