Проф. д-р Пламен Кангалов е новият ректор на Русенския университет. Досега той заемаше поста заместник-ректор по учебната работа. Проф. Кангалов бе единствен кандидат за поста, избран на Общо събрание на Русенския университет, което се състоя днес, съобщи пиарът на висшето училище в крайдунавския град Виктория Иванова.

Кандидатурата на проф. д-р Пламен Кангалов за ректор на Русенския университет е подкрепена със 184 гласа.

В обръщението си към Общото събрание той декларира, че ще положи всички усилия Русенският университет да е модерен, иновативен и проспериращ.

Проф. д-р Пламен Кангалов е роден през 1962 г. в Русе. През 1987 г. завършва със златна значка на Министерството на образованието Московския институт на инженерите по селскостопанско производство. Дипломира се като машинен инженер по специалност "Организация и технология на ремонта". През същата година постъпва на работа към Научноизследователския сектор на Русенския университет като технолог, по-късно научен сътрудник и докторант в катедра "Ремонт, надеждност и химични технологии".

Проф. Кангалов е бил два мандат декан на Аграрно-индустриалния факултет. Той е зам.-ректор по учебната работа на Русенския университет от 2016 г. досега.

Досегашният ректор на висшето училище акад. Христо Белоев днес бе избран за председател на Общото събрание.

В началото на заседанието той направи ретроспекция на постигнатото през управленския си мандат, като акцентира върху обновяването на материалната база, израстването на академичния състав и постиженията на университета на национално и международно равнище.