Повече от два пъти е превишението на фини прахови частици /ФПЧ/, измерено в станцията в квартал "Възраждане" в Русе. Това сочат данните от мониторинговата система на Изпълнителната агенция по околна среда за чистотата на въздуха.

В пет населени места в страната има замърсяване с ФПЧ над нормата. В Русе е отчетено превишение на праговите стойности от 2,44 пъти.

В Горна Оряховица е отчетено замърсяване от 1,5 пъти, във Видин - 1,43 пъти, в пловдивския квартал "Тракия" - 1,26 пъти и в бургаския квартал "Долно Езерово" - 1,01 пъти.