Новоизлюпените къдроглави пеликани в "Сребърна" вече се обучават за оцеляване в природата, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Според специалистите, явлението условно е наречено "детска градина".

Младите птици се струпват на групи, а възрастните ги приводняват, учат ги да плуват и да ловят риба. Тази година, освен традиционно гнездящите в "Сребърна" къдроглави пеликани, с малки са се сдобили и няколко двойки от вида розов пеликан, размножаващ се обикновено в делтата Дунав, Гърция и Турция. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. За разлика от предишни години числеността на розовите пеликани е по-малка - около 20 екземпляра.

Любителите орнитолози имат още около месец да наблюдават уникалните птици. В края на юли и началото на август пеликаните започват облитания на големи ята и предприемат скитничество по плажовете на река Дунав.

Сега във водните площи се наблюдават неми лебеди, лопатарки, сиви гъски, зеленоглави патици, а в северната част на резервата - чапли от смесената колония, които също са в размножителен период. Наблюдението на птиците може да бъде осъществено със зрителни тръби и система за видеонаблюдение в Природонаучния музей в с. Сребърна. Там започва и най-популярният туристически маршрут до рибарско селище "Танасово" на брега на р. Дунав. На територията на "Сребърна" може да се практикува велотуризъм и спортен риболов. Удобните места са в регулацията на с. Сребърна.