Районната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе е наложила две големи глоби за нарушения на екологичното законодателство от по 10 000 лева. Съобщението е от ръководството на РИОСВ Русе.

Глобите са на млекопреработвателно предприятие в с. Самуил за заустване на отпадъчни води без разрешително и на дружество от Източна промишлена зона в Русе за нарушение на условие в комплексното разрешително.

Общо 11 наказателни постановления за нарушения са издадени през юли. С тях на нарушителите са наложени санкции и глоби за 25 600 лева. Седем от наказателните постановления са на физически лица, навлезли неправомерно на територията на поддържан резерват "Сребърна" в нарушение на Закона на защитените територии.

През юли са извършени 114 проверки на 99 обекта от контролираната територия. От тях съгласно плана са 51, а извънредни - 63. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на нарушения.