Три санкции на обща стойност 32 000 лева са били наложени на мандрата в село Брестовене, за която хората от региона твърдят, че изхвърля непречистени води в близкото дере. Глобите са били наложени след проверки на екипи на Регионалната екоинспекция в Русе. Инспекторите смятат, че заблатяването на терените е причинено от заустване на отпадъчни води в компрометирано дере и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производството. Това създава предпоставки за разпространение на специфични миризми в резултат на гнилостни процеси, особено през летния сезон.

Припомняме, че в края на миналата седмица жители на Кубрат и селата Медовене и Брестовене блокираха пътя за Разград с искане мандрата да изгради нова пречиствателна станция и неприятните миризми в района да спрат.

"Анализите показват, че качеството на водите отговаря на заложените показатели в разрешителното на заустване.

 

Имаме съмнения, които няма как да докажем, че операторът нерегламентирано изхвърля страничен животински продукт - суроватка, в канализационната система и от там във водоприемника и оттам се получава това замърсяване на водите и на самия терен", каза директорът на РИОСВ - Русе инж. Любомир Атанасов.

Млекопреработвателното предприятие е проверявано многократно по план и по сигнали на граждани.

Последното наказателно постановление, издадено през 2018 г. за неосигуряване на достъп и техническа възможност за пломбиране, се обжалва в Районен съд - Кубрат. РИОСВ - Русе е сезирала Районна прокуратура - Кубрат, която води досъдебно производство.