БДЖ и Русенският университет "Ангел Кънчев" подписаха споразумение за сътрудничество при обучаването на кадри за железопътния транспорт.

По този начин ще бъде предоставена възможност на завършилите гимназиалния етап от своето образование млади специалисти да продължат специализираното си обучение във висшето учебно заведение, съобщиха от железопътния превозвач.

Тази седмица "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД ще проведе информационна кампания в учебните заведения в Русе за популяризиране откриването на специализирана жп паралелка с дуална форма на обучение в Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в града.

В тази връзка подписването на споразумение с университета в Русе ще бъде допълнителен стимул за младите хора в региона да започнат професионалното си образование още в училище, след което ще имат гарантирана възможност да продължат да се обучават по желаната от тях професия и в университета.

По повод откриването на паралелката министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев посети професионалната гимназия и лично приветства инициативата на БДЖ и учебното заведение за съвместните им усилия по привличане за обучение на млади кадри в системата на железницата.

Управителят на "БДЖ - Пътнически превози" Ивайло Георгиев благодари на директора на гимназията за присъединяването им към съвместния проект за дуално обучение и на министър Събев за подкрепата към общата цел за подготвяне на млади професионалисти за железницата.

Управителят на пътническия железопътен превозвач изрази увереност, че именно по този начин, чрез търсене и привличане на бъдещи специалисти сред младите хора, ще може да има развита и съвременна железница.