Поредицата от дни с високи температури са причината да се появят отново пробойни, от които да започне да изтича гудрон. Това е специфична отпадъчна субстанция от бившето производството на "Бимас", която се получава след производството на масла и на различни нефтопродукти. Навремето е била загробена в големи изкопи, известни като гудронови ями. Те са били запръстени и са станали част от старото сметище, предава "Русе Медиа".

За съжаление стените и армировката на склоновете са се оказали недостатъчно здрави и при високите дневни температури въпросната нефтена субстанция се разширява, разкъсва текстилния бандаж и излиза на повърхността, като се стича надолу по склона. Разливите са съпроводени със специфична тежка миризма на нефтопродукти. 

Всяка година се уведомява фирмата, която има ангажимента за поддръжка на депото, и тя предприема дейности по събирането, извозването на разлятата субстанция и депонирането на гудрона. Склоновете отново се запръстяват и укрепват, но явно дейностите са само с временен характер. Всяка година гудронът избива на едни и същи места, като е имало случаи, когато разливът е бил с дължина над 40 метра. Най-вероятно и тази година ще се предприемат необходимите действия, след като средните дневни температури спаднат. Засега избилите разливи са на 4 места, като само един е с по-фрапиращи размери.