За поредна година високите температури предизвикаха разлив на гудрон на територията на старото сметище край Русе, съобщиха от общината.

В неделя бяха изберени 42 градуса в крайдунавски яград.

Пробивите са на три локации по периферията на сметището, като, според  общинските експерти от отдел "Екология", основната причина за ежегодните разливи е недобре изпълнен проект по обезопасяване на отпадъчните продукти.

Общината извършва постоянно наблюдение на сметището, като се е свързала незабавно с фирмата-изпълнител на дейностите по рекултивация и поддръжка на старото сметище и е възложила разливите да бъдат овладени и запечатани в най-кратки срокове.

Гудронът е остатъчен материал от производството на масла и асфалтов битум и не е опасен за човешкото здраве. Отличава се със специфична миризма и в миналото, поради липса на законодателство за регламентираното му изхвърляне, се е загробвал в земята. При повишаване на температурите сместа увеличава обема си, което често води до пропукване на защитната обвивка и земните пластове и разливането й по склоновете на сметището.