Kaufland България получи сертификат ISO 14001, който гарантира отговорното и безкомпромисно отношение на компанията към опазването на околната среда във всички сфери на нейната дейност. Това е вторият международен сертификат за качество, който веригата получава в рамките само на месец.

Изискванията на ISO 14001 дават допълнителна възможност на Kaufland България да оптимизира енергийната си ефективност и да рационализира работните си процеси по отношение на своя екологичен отпечатък. Сертифициращата организация по стандарта е TÜV AUSTRIA.

"Международният сертификат ISO 14001 е предназначен за прилагане в организацията, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, допринасящ за нейната екологична устойчивост. Kaufland България затвърждава отново позицията си на водеща компания в сферата на модерната търговия, демонстрирайки прилагането на изключително високи стандарти в управлението на своята дейност.", коментира Димитър Краев, Управляващ партньор на TÜV AUSTRIA у нас.

Вече три години поред компанията успешно защитава и сертификата ISO 50001 за Системи за управление на енергията, който гарантира по-добро планиране на енергопотреблението и непрекъснато прилагане на нови мерки за енергийна оптимизация. В компанията е внедрена и система за управление на информационната сигурност (ISMS), базирана на стандарта ISO/IEC 27001.

Устойчивата си политика за грижа към обществото и околната среда компанията подкрепя с дългогодишни действия в тази насока. Поредното доказателство е отличието за "Най-зелена компания 2020" в конкурса на b2b Media "Най-зелените компании в България", което Kaufland България получи през изминалата година във връзка с целенасочената си политика и инвестиции в опазване на околната среда.

За последните три години Kaufland България е инвестирала над 16 млн. лв. в енергийна ефективност и опазване на околната среда. Компанията работи активно за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба, подпомага електромобилността и употребата на щадящи околната среда горива в транспорта и доставките. Търговската верига подкрепя така наречена зелена логистика у нас, като 85% от доставките от логистичните центрове до хипермаркетите се извършват с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). Като част от развитието на своята "зелена доставка", Kaufland България развива природосъобразна доставка на свежи продукти в каси за многократна употреба вместо в еднократни картонени и пластмасови опаковки.

"В Kaufland България винаги сме смятали, че лидерската позиция идва със своите отговорности към обществото и вярваме, че воденето на безкомпромисна политика по отношение на качеството във всеки един аспект от нашата дейност стои в основата на успехите ни.", коментира Гергана Димитрова, мениджър "Корпоративни комуникации" в Kaufland България.

* съдържание на Kaufland България