Евродепутатите започнаха тайното гласуване, с което днес ще определят следващия председател на Европейския парламент.

Преди началото на гласуването председателстващият заседанието Антонио Таяни отбеляза, че ЕП няма да приеме външна намеса при избора си. Четиримата първоначални кандидати за председател представиха своите виждания.

Ска Келер (Зелени, Германия) отправи обръщение към европейските граждани, в което благодари, че са пренебрегнали посланията срещу ЕС. Тя призова своите колеги да изберат за председател някой, който е олицетворение на независимостта. Келер предложи ЕП да изслушва граждани, когато се обсъжда бъдещето на ЕС, а не само държавни ръководители, както досега.

Сира Рего (Европейска обединена левица, Испания) се обяви в защита на правата на гражданите и особено на работниците. В словото си често тя използваше думата "фашизъм", когато очертаваше стоящите пред ЕС предизвикателства. Рего заяви, че досегашната европейска икономическа политика е съсипала цели държави. Тя се изказа в подкрепа на помагачите на незаконните мигранти, на феминистите, за допълнителни мерки в защита на природата, за мир и съпричастие. Рего завърши словото си с вдигнат във въздуха юмрук.

Давид Сасоли (социалисти, Италия) призова за единство пред европейските предизвикателства, както и за повишаване на доверието между гражданите и институциите на ЕС. Вратата ми винаги ще бъде отворена, ще изслушвам внимателно всеки евродепутат, добави той. По неговите думи Европа трябва да живее без вътрешни граници и с уважение към културните различия.

Ян Захрадил (Европейски консерватори и реформатори, Чехия) отбеляза, че е евродепутат от 15 години, затова има необходимия опит. Той посочи, че председателят на ЕП следва да бъде независим и да се отнася еднакво, честно и с уважение към парламентарните групи и евродепутатите. Захрадил добави, че е единственият представител на Централна и Източна Европа, както и на малка държава извън еврозоната, който изразява открито готовност да заеме една от най-висшите длъжности в ЕС.

Ска Келер (Зелени, Германия)

Снимка: БТА

Сира Рего (Европейска обединена левица, Испания)

Снимка: БТА

Давид Сасоли (социалисти, Италия)

Снимка: БТА

Ян Захрадил (Европейски консерватори и реформатори, Чехия)

Снимка: БТА