Забрана за предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители, в която и да е от съставните си части, като филтри, хартия, опаковки и др.технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или на интензитета на техния дим или аерозол. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, предаде БТА.

Промените бяха приети със 139 гласа "за", против гласуваха само депутатите от "Възраждане". 

Забранява се също предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия от автомати за продажба на тютюневи и свързани с тях изделия, както и от щандове за самообслужване, с изключение на обектите за безмитна търговия.

За електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин, са забранени всякакви форми на публичен или частен принос към радио- и телевизионни програми, имащи за цел или резултат пряко или непряко популяризиране на електронните цигари, или към събития, чиято цел е пряко или непряко популяризиране на електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, и които се излъчват в няколко държави от ЕС или по друг начин имат трансграничен ефект върху широката публика.

На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за водна лула и нагреваеми тютюневи изделия в случаите, когато попадат в категорията на тютюневите изделия за пушене", да се поставя общо предупреждение за вредата от тютюнопушенето. Когато нагреваемите тютюневи изделия са от категорията на бездимните тютюневи изделия, за тях ще се прилагат изискванията за етикетиране на бездимните тютюневи изделия.

За новите тютюневи изделия се прилагат съответно изискванията за бездимните тютюневи изделия или за тютюневите изделия за пушене, записа парламентът.

Задължават се икономическите оператори в случаите, когато смятат или имат причина да смятат, че предлаганите от тях електронни цигари или контейнери за многократно пълнене не са безопасни или по друг начин не съответстват на изискванията на закона, да предприемат незабавни действия за изземване на изделията от пазара.

Тютюневите и свързаните с тях изделия, които са произведени или пуснати на пазара до влизането в сила на този закон, ще може да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от два месеца от обнародването на промените в "Държавен вестник".

За вписване в публичния регистър на Министерството на земеделието тютюнопроизводителите трябва да представят декларация, в която се посочва правното основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, регистрирано по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, а когато правното основание не е регистрирано, се представя копие от документа за ползване на земите, предвиди още парламентът.