През юни т.г. за първи път в България и в ЕС са констатирани огнища на болестта чума по дребните преживни животни, които са в непосредствена близост до турската граница. Болестта е започнала от Мароко, Северна Африка, "завъртяла се е" през Азия и за съжаление, точно районите на Странджа са в близост до турската граница, където е достигнало заболяването.

Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в отговор на депутатски въпроси за умъртвяването на домашни животни в Странджа планина и в село Кости, община Царево, от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заради случаи на чума.

В засегнатите райони се изпълнява програма за надзор на трансгранични болести по животните, като шап, шарка, син език, информира министър Порожанов.

Той обясни, че резултатите показват, че до датата на констатиране на заболяването от чума по дребните преживни животни, то не е било налично в регионите на Бургас. БАБХ незабавно предприе необходимите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно законодателството на ЕС - с Директива 92/119, и с националния план за ограничаване на заболяването от чума по дребните преживни животни, каза земеделският министър.

По думите му "мерките се осъществяват чрез умъртвяване по хуманен начин и с обезвреждане на труповете на всички дребни преживни животни в засегнатите места от заболяването". Определя се също трикилометрова предпазва и десеткилометрова наблюдавана зона около засегнатите населени места, в които са взети проби от лабораторен анализ от всички животновъдни обекти на дребни преживни животни. Правят се и ежеседмични клинични прегледи на всички животни в обектите в общините по границата с Турция, информира министър Порожанов.

Той увери, че предприетите действия от БАБХ и от областните й дирекции в Бургас и Ямбол съответстват на изискванията на националното и европейското законодателство.

Животните, които са инфектирани с вируса на чумата, не подлежат на лечение, изолация и карантина, каза министър Порожанов.

В понеделник у нас ще дойдат най-добрите специалисти от ЕС, които на място ще се запознаят със ситуацията и с предприетите мерки срещу чумата по дребните преживни животни, информира Румен Порожанов.

Другата седмица ще започне и изплащането на компенсациите за стопаните на умъртвените животни заради чумата в селата Кости и Воден, увери Румен Порожанов.

В двете села са унищожени съответно 1398 кози и овце, собственост на 21 фермери и 538 животни, собственост на 7 фермери. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност размерът на обезщетенията за животни се определя по пазарни цени за месеца, предхождащ възникването на болестта. Обезщетението за племенни животни е по оценка "породна принадлежност", за овцете по селекционен контрол оценката е индивидуална за всяко животно, като средната цена е 225 лева.

За овцете, които не са под селекционен контрол, оценката е по наредба и няма да бъде по-малка от 150 лева, информира Порожанов. Това зависи и от килограмите на животните, уточни той.

Чумата по дребните преживни животни е вирусно заболяване по овцете и козите, но не е опасно за хората. Болестта се предава основно чрез пряк контакт с животните и се разпространява на нови територии най-вече чрез придвижване на заразени животни.

Инкубационният период варира от една до три седмици.

В райони, където се явява за първи път обикновено протича в остра форма с висока температура около 40 - 41 градуса с пневмония, загуба на тегло, а в голям процент и смърт, обясни министър Порожанов.