Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) към Съвета на Европа представи оценката си за подготвяните промени в българската конституция, съобщи БТА. Документът от 27 страници носи вчерашна дата и съдържа заключения и препоръки, като се отбелязва, че те не засягат целия законопроект.

В препоръки се посочва, че законопроектът не е бил подложен на подходящо обществено обсъждане.

Приветствани са промените, с които би отпаднало изискването кандидатите за народни представители и министри да нямат двойно гражданство. Според оценката независимите институции за надзор на законността следва да бъдат описани в основния закон.

Препоръчва се предварително да бъдат определени онези, които биха оглавили служебно правителство, като не е изразена подкрепа за възможността това да бъдат председателят на Народното събрание или ръководителят на Конституционния съд. Не среща подкрепа предложението служебният премиер да се избира от парламента.

Приветствани са разделянето на Висшия съдебен съвет и въвеждането на възможност за разследване и наказателно преследване на главния прокурор и неговите заместници. Препоръчва се да бъдат определени правила за назначаването, отчетността и за проверка на решенията на прокурора, който би разследвал главния прокурор. Приветствано е намерението за въвеждане на право на индивидуална жалба до Конституционния съд и за препращане на дела от обикновените съдилища до конституционните съдии.

Сред препоръките е също да се предвидят мерки, за да не може процесът в Народното събрание по подмяната на състава на ВСС и на Конституционния съд да бъде блокиран.

Венецианската комисия изразява готовност отново да даде оценка на законопроекта, ако по него бъдат предприети съществени изменения.

Правосъдният министър: Ядрото на конституционния проект е одобрено, ще търсим консенсус по спорните части

"За мен основното послание на становището на Венецианската комисия е, че ключовото разделяне на двата Съвета се подкрепя. Ключово е, че се подкрепя съотношението на професионална, съдебна квота спрямо парламентарна квота във Висшия съдебен съвет, така че там да има мнозинство на съдиите, избрани от съдии, и да се намери баланс в прокурорския съвет между отчетност, от една страна и риск от евентуална политизация", коментира министърът на правосъдието Атанас Славов в предаването "Лице в Лице" по bTV.

"За най-ключовите промени в този конституционен проект - за разделянето на Висшия съдебен съвет на две: на Съвет за съдиите и Съвет за прокурорите, за достъпа на гражданите до Конституционния съд, за отчетността на главния прокурор има одобрение. За тази част законопроектът е добре мотивиран. Има проблем с мотивите, но в други части на проекта, което е отбелязано от Венецианската комисия", обясни Славов.

"Ключово е, че се подкрепя съотношението на професионална съдебна квота спрямо парламентарна квота във ВСС, така че там да има мнозинство на съдии, избрани от съдии. И да се намери баланс в Прокурорския съвет между отчетност от една страна и риск от евентуална политизация."

"Другите части - за служебното правителство, за двойното гражданство, по отношение на ролята на инспектората - там има различни модели. Ще се търси консенсус по тях", обясни правосъдният министър.

Според комисията, независимите регулаторни и контролни органи трябва да имат конституционна основа, която да обхваща гаранциите за тяхната независимост, като например процедурата за назначаване (с квалифицирано мнозинство в парламента, с подходящи механизми за предотвратяване на блокирането) и сигурността на мандата на техните членове, продължителността на техния мандат.

Вместо да има само една обща разпоредба, да се въведат специфични разпоредби за всяка институция, препоръчват още от Венецианската комисия. Отправените от докладчиците препоръки ще бъдат обсъдени с всички политически сили, заинтересованите институции и организации, както с широката общественост и ще бъдат инициирани съответните промени в предложенията за изменения в Конституцията, се посочва още в становището на Министерството на правосъдието.