Дали за българските граждани ще сме мръсници или герои, зависи само от нас, каза Виктория Василева от "Величие" в декларация от парламентарната трибуна по време на първото заседание на 50-ото Народно събрание.

Винаги започваме мандатите на Народното събрание с програмни речи, в които даваме обещания, които никога на изпълняваме, посочи Василева, цитирана от БТА.

В тези речи правим заклинания, които на следващия ден забравяме, затова, позволете ми, нека един път да започнем със стихове, коментира тя.

В декларацията си Василева прочете част от произведение на Дамян Дамянов.

И все упорито се говори, че Ботев бил от българин убит.
И българин пръв бил проговорил какъв бил Левски и къде бил скрит.
Безсмъртен, казват, бил Димитър Общи.
Пак го срещам днес незнайно где.
И се плаша, че може и мен да предаде.
Българио, родино, майко моя!
Прекръствам те с един разпятен кръст.
И пак те питам с ужас неспокоен:
Как можеш и мръсника, и героя да раждаш из едната своя плът?

Дали за българските граждани ще сме мръсници или герои зависи само от нас, добави Василева.

Малко по-рано в декларацията от името на "Възраждане" Костадин Костадинов цитира Никола Вапцаров.