Единствената държавна лаборатория за електромагнитна съвместимост е загубила своята акредитация. Следствие на това България е заплашена да върне 2,5 млн. лв., които Европейския съюз ни е отпуснал за оборудването ѝ. Това показва проверка на актуалното състояние на Българския институт по метрология, съобщиха от ведомството.

Лабораторията провежда изпитвания за електромагнитна съвместимост на електрически и електронни съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, медицинска електроника, телекомуникационни съоръжения, средства за измерване, електрически осветителни устройства, автомобилна електроника.

Изгубването на акредитацията възниква след умишлено бездействие от страна на предходното ръководство на института в лицето на председателя и главният директор на главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", които пряко отговарят за функционирането на лаборатория, твърди новото ръководство в официалното си съобщение до медиите.

Съществува писмена кореспонденция, от която е видно, че предходният председател е отказал да поднови акредитацията на лабораторията.

Сертификатът на лабораторията е бил валиден до 21.05.2022 г. Процедурата следва да се премине пред Българската служба по акредитации (БСА). Необяснимо в целия период на кореспонденция между БИМ и БСА, активната страна е Службата по акредитации. Неколкократно те сигнализират, че се изпускат срокове и какви документи следва да бъдат предоставени. Техните писма обаче отлежават с дни в деловодството, при главния директор и в кабинета на председателя на БИМ.

Така на 18 юли е изпратено официално писмо, с което шефът на института заявява, че се отказва от процедурата за акредитация, с което единствената държавна лаборатория спира своята дейност. От тук произтичат огромни загуби за бизнеса, който трябва да прави своите измервания в много по-скъпи частни акредитирани лаборатории или в чужбина.

Вследствие и служителите на лабораторията подават заявления за напускане. Така са загубени висококвалифицирани експерти, в които държавата е инвестирала огромни средства за обучението им и повишаването на специализираната им квалификация и трудно ще бъдат върнати в държавната администрация.

Заедно с този случай има над 30 сигнала за нередности в работата на БИМ през последните месеци. Един от тях касае поръчка за милиони, за която има сериозни съмнения, че е налице конфликт на интереси, пишат още от ведомството.

Установи се, че при наличието на назначен заместник-председател на БИМ, които задължително следва да замества председателя при неговото отсъствие, Снежана Спасова е възлагала функциите на председател на служители от института, като най-фрапиращ е случаят с издадена от нея заповед на 16 септември, с която упълномощава началника на отдел "Дължина и време" към Главна дирекция "Национален център по метрология" в БИМ, да подпише решението за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване.

В този случай, само навременната смяна на Снежана Спасова осуетява опорочаването на изборите за народни представители на 2 октомври, защото решението е щяло да бъде подписано от лице, което няма право да прави това.

БИМ продължава своята проверка като при всяко констатирано нарушение ще сигнализира компетентните органи, допълват от института.