Новият общ градоустройствен план за община Царево е много по-щадящ природата, каза министърът на околната среда и водите Нено Димов. Преди дни екоминистерството публикува на сайта си доклад за оценка на въздействието върху защитени зони на изменението на плана на Церево и до 4 май приема мотивирани становища по него.

Според публикации в медиите планът предвижда нови 83 хектара от природен парк Странджа да бъдат застроени. Това предизвика гневна реакция на кмета на Царево Георги Лапчев и местни жителите, които заявиха, че се тиражират лъжи.

Напрежение край морето заради планове за ново застрояване >>

"Нека отново да стане ясно, че разрешенията за строеж ги дава общината. Това, което ще се гледа в Министерството на околната среда, е забавеният вече 10 години общ устройствен план на община Царево. И ако някой ми каже, че през тези 10 години не се е строило, просто не само няма да му вярвам, има достатъчно доказателства. И може би едно от най-важните неща е да има регламент – да е ясно къде какво може. Защото, когато няма регламент, при всички положения всичко е разрешено. Така, както и всичко е забранено", коментира в предаването „Лице в лице” министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Той обясни и конкретната процедура за приемане на новия ОУП на Царево.

"Ако говорим конкретно за процедурата, ние получихме първата оценка, която трябва да престои 30 дена на обществено обсъждане, след което да отразим всичко, което е позитивно, в това обществено обсъждане, тоест мненията, които идват. След което да ги върнем на възложителя – МРРБ в случая, който трябва да направи следващата оценка на тази база. Тук говорим за „Натура“, следващото ще е екологичната оценка, което отново ще има 30-дневен достъп, вече след като са отразени бележките, отново ще има бележки и едва след това ще се премине към обществено обсъждане на двете заедно и гледане от Експертния съвет. Така че процедурата е тежка и дълга“, обясни Нено Димов

По думите му по информацията, която има представеният устройствен план е много щадящ природата спрямо предхождащите планове, които са дадени и застрояването е силно ограничено.

„Ние не трябва да щадим само природата, ние трябва да търсим баланс между икономическото развитие на местните общности, които живеят 7 дни, 24 часа, 12 месеца в годината там, и опазването на околната среда. Не може да има приоритет в едната или в другата посока, трябва да бъде намерен балансът. И по информацията, която имам досега, защото все пак тепърва предстоят още доста стъпки, този проект на общ устройствен план се стреми именно в тази посока“, каза още Нено Димов.

В отговор на въпрос, че кметът на Царево е издигнат от ГЕРБ,  Нено Димов каза, че 27 договора е подписал с кметовете на общини откакто е министър и около половината не са кметове на ГЕРБ или ОП.

Много ясно се вижда, че не подбираме по партийна принадлежност, а по места, където се реализират проекти, подчерта Нено Димов

Обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите са през много малката възможност на бюджета – сведени са до минимум. Големите поръчки са дадени на общините”, каза още министърът.