Четири хиляди лева глоба трябва да плаща лидерът на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов. Решението е на Централната избирателна комисия, заради това, че е разпространил агитационен видеоматериал, който съдържа сцени на насилие и убийства и така е нарушил добрите нрави. Публикацията е на официалната фейсбук страница на партията. 

От решението става ясно, че то е взето в отсъствие на нарушителя като му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение от 25 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

По закон това деяние се наказва с глоба от 2 до 5 хиляди лева, като наказанието на Костадинов се доближава до горната граница.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок.