Няма да се сменят машините в деня на изборите. Ако има проблем в избирателните секции на 2 октомври, ще се минава на хартиени бюлетини, заяви зам.-шефът на ЦИК Росица Матева. За целта навсякъде ще има достатъчен брой бюлетини от хартия, така че да може да се мине на хартия при нужда.

Централната избирателна комисия ще дава информация за хода на изборите по време на три брифинга на съответния ден - те ще са от 11, 14 и 18 часа.

Три организации с общо 220 наблюдаващи лица са регистрирани като международни наблюдатели. 18 национални и местни организации ще са наблюдатели, а лицата ще са над 1000, обявиха от ЦИК.

Постъпват списъци за застъпници и наблюдатели, това са динамични данни. Тече срок за разкриване на СИК в лечебни заведения, социални домове и затвори. Броят на секционните избирателни комисии там ще претърпят промяна, уточни Росица Матева.

Подготовката на изборите протича нормално, в установените срокове и процедури, заявиха от Централната избирателна комисия.

Говорителят на ЦИК Цветозар Томов съобщи, че хартиените бюлетини и машините извън страната са разпратени. Предстоят да се разпратят тези в България. 

11 636 секции ще гласуваме в страната. Извън страната броят на секциите е 755. Общо ще използваме 11 013 машини", допълни Цветозар Томов.

Броят на избирателите надхвърля 6 милиона и 600 хиляди.

"Обръщам се към членовете на СИК да четат методическите указания. Може да се гласува само по постоянен адрес или по настоящ, ако е подадено заявление в срок", каза Росица Матева.

Тя обърна внимание, че след всеки избор ЦИК изпраща всички списъци за проверка за нарушения на Изборния кодекс. Ако в изборния ден се появи лице, което не е включено в списък на дадена секция, трябва да се провери в т. нар. "забранителен списък" или списък на заличените лица. Ако той е включен в такъв списък, има само няколко основания, на които да се остави да гласува, като се дописва и се попълва декларация. Ако избирателят, подал заявление да гласува извън страната, но е дошъл в България, може да гласува по постоянен адрес, обясни Матева. В случай че е подал заявление, че ще гласува по настоящ адрес, но се яви в секцията по постоянен адрес, не се допуска до гласуване.

При нарушение на правилата това са престъпления по Изборния кодекс и материалите се изпращат на прокуратурата.

Ученици и студенти могат да гласуват извън секции, в които са включени в изборния списък.

"Продължава да тече срокът за хора, поставени под карантина, това важи и за 2 октомври. Подава се заявление до общинската администрация да гласува", допълни още Матева.

Утре по предварително утвърден логистичен план започва транспортирането на техническите устройства за машинно гласуване до РИК страната, съобщават от МВР.

В петък ще бъдат предадени устройствата в 26 области в страната, а в събота - в София - град и София - област. Досега Министерството на вътрешните работи имаше ангажимента да осъществява външната охрана на помещенията в София, в които се съхраняват устройствата.

Министерство на електронното управление: Няма критични машини за гласуването в неделя

Не са наблюдавани критични за изборния процес проблеми. Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология (БИМ) и Българският институт за стандартизация (БИС) удостовериха съответствието на доставените технически устройства за гласуване с изискванията на Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка с възложител Централна избирателна Комисия (ЦИК). Това съобщиха от Министерството на електронното управление.

Проведени са редица проверки, тестове и изпитвания за оценка на техническите и функционални характеристики на устройствата за машинно гласуване, като лабораторно изпитание за електромагнитна съвместимост и тестове, свързани с информационната сигурност. Извършена е и пълна деконструкция на машината за проверка на всички съставни части и вложени елементи.

Всички документи са валидни и автентични, както и всички сертификати са действащи, посочват от Министерството на електронното управление.

Наблюдатели от Обществения съвет към ЦИК и от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) присъстваха на всички изпитвания на машините за гласуване.

И трите отговорни институции издават в срок своето решение за удостоверяване на съответствието.

В обхвата на оценяване на устройствата за гласуване не се включват организационни дейности, които се извършват от изборната администрация; дейности, свързани с удостоверяване на организацията и технологията на компютърната обработка на резултатите от гласуването, както и такива, свързани с логистиката, която ще се извършва по отношение на устройствата за машинно гласуване.