"Новият състав на ЦИК ще има една добра основа. Книжата и принципните решения са подготвени," посочи председателят на комисията Ивилина Алексиева. Според нея основно предизвикателство пред новия състав ще бъде организирането на машинното гласуване и киберсигурността. Обществената поръчка за машините е готова и след 1-2 заседания на ЦИК ще може да бъде обявена, каза Алексиева в отговор на въпрос.

Конституираната на 20 март 2014 г. Централна избирателна комисия /ЦИК/ отчете днес дейността си за 5-годишния мандат като постоянно действащ и независим държавен орган.

Убедена съм, че има много добра приемственост. "Силна воля, упоритост, последователност и никога да не се предават и да следват закона и вътрешните си убеждения. Тогава ЦИК ще остане на това ниво и ще се издигне на по-високо", пожела на наследниците на сегашния състав председателят на ЦИК.

Част от настоящия състав на ЦИК, подобно на ситуацията през предходния мандат, ще продължи за работи и в новия. Решението е на партийните централи, издигнали своите кандидати. Нов ще бъде председателят на ЦИК. Очаква се бившият конституционен съдия Стефка Стоева да смени на поста Ивилина Алексиева.

ЦИК е организирала 5 национални избора, 2 национални референдума, 119 частични и местни избори, подпомогнала е организирането и произвеждането на 14 местни референдума, отчете председателят на комисията Ивилина Алексиева. Оценката и бе лаконична: "Справихме се добре".

За целия си мандат ЦИК е провела 719 заседания и е приела над 5170 решения. Комисията е осигурила пряко излъчване на заседанията си, незабавно публикуване на протоколите от заседанията си на интернет страницата. ЦИК е водила публични регистри съобразно изискванията на Изборния кодекс, каза председателят.

За четири национални избори ЦИК е назначила общо 124 районни избирателни комисии /РИК/ и 1910 секционни избирателни комисии /СИК/ извън страната, а за общите местни избори - 265 общински избирателни комисии /ОИК/, отчете още Алексиева. Тя информира, че за всички видове избори ЦИК е извършила общо 126 регистрации на партии и 30 на коалиции, като за изборите за членове за европейски парламент от България и за изборите за президент и вицепрезидент комисията е извършила 17 регистрации на инициативни комитети.

Отчетени бяха още регистрациите на организации и наблюдатели на изборите в страната и извън нея, на застъпниците на социологическите агенции, извършени от ЦИК. В законовите правомощия на комисията са още контролът върху отпечатването на бюлетините от БНБ и други специализирани печатници за всички видове избори, техническите изисквания към електронната система за машинно гласуване и експерименталното му и реално провеждане, припомни Алексиева.

За периода 2014 - 2019 г. за провеждането на изборите в страната са работили 333 097 души, разгледани и решени са били 2575 жалби, разкрити са 61 664 изборни секции, а отпечатаните бюлетини са 78 милиона. Общо гласувалите във всички избори са 22 982 916 българи.