Организационно-техническата подготовка на местните избори е възложена на вицепремиера Томислав Дончев.

Правителството гласува решение за подготовката и провеждането на местните избори на 27 октомври.

В решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с подготовката и произвеждането на изборите.

Възложено е на министъра на правосъдието да издава наказателни постановления в случаите на установяване на нарушения на областните управители по Изборния кодекс